Kampaně vs. Průběžně. Jak spravovat facebookovou stránku?

Věčná otázka brand manažerů a marketingových ředitelů. Stojí za to vynakládat průběžně peníze tvorbu obsahu a reklamní podporu facebookové stránky i v době, kde neběží žádná velká reklamní kampaň? Nebylo by jednodušší a hlavně levnější dvakrát do roka na stránce začít postovat a tvořit obsah jen po omezené období kampaně?

My se už dlouhou dobu kloníme k názoru, že je rozhodně výhodnější komunikovat s cílovou skupinou na Facebooku průběžně a udržovat je tím aktivní, avšak v době výkonového marketingu, kdy každý má rád přesná čísla, jsme se rozhodli provést test, který měl za úkol verifikovat tuto naší hypotézu.

Haf Haf - Facebook postTest byl proveden následovným způsobem. Na Facebooku spravujeme několik stránek, na nichž si testujeme chování uživatelů této sociální sítě. Vybrali jsme dvě, které jsou podobně velké a věnují se podobnému tématu. První se jmenuje „Mňau Mňau“ a druhá „Haf Haf“. Mají podobnou fanouškovskou základnu (10 000, resp. 12 000). Stránka „Mňau Mňau“ byla dlouhodobě spravovaná, pravidelně se na ní postovalo. Naopak na stránce „Haf Haf“ se již více než rok nepostovalo.

Celou zkoušku jsme naplánovali tak, že jsme připravili content plán na 2 týdny. Celkově jsme na každé stránce vypostovali 4 příspěvky. Dva z nich měly podobu klasického obrázku, jeden byl GIF a jeden jsme zveřejnili jako odkaz na video z Youtube.

Všechny posty jsme navíc reklamně podpořili se zacílením do fanouškovské základy, čímž jsme otestovali aktivitu fanoušků na stránce. Všechny posty na obou stránkách byly reklamně podpořeny stejnou částkou. To, co jsme zkoumali v průběhu testu, byl organický a virální dosah postů a také počet reakcí, sdílení a komentářů pod příspěvky.

mnau1Z výsledků testu jsme dospěli k závěru, že naše hypotéza byla správná. Organický dosah na stránce „Mňau Mňau“, která byla průběžně spravována, byl průměrně o 50 % vyšší než na stránce „Haf Haf“, která byla až do testu neaktivní. Ještě markantnější byl rozdíl v počtu reakcí. Pod každým postem na „Mňau Mňau“ bylo průměrně pětkrát více reakcí než pod podobně laděným postem na stránce „Haf Haf“.

Z těchto výsledku je zřejmé, že je vhodné se Facebooku věnovat i v období mezi silnými marketingovými kampaněmi, neboť aktivní fanoušci, kteří jsou zvyklí komunikovat na stránce, zajistí mnohem rychlejší a úspěšnější nástup masivnější reklamní kampaně. Co je dále neoddiskutovatelné je také zvýšení brand awareness a top of mind komunikované značky, neboť dlouhodobý a opakovaný zásah cílové skupiny je to, co zajistí její zvýšenou afinitu k nákupu produktu či služby.

Pojďme se tedy věnovat Facebooku dlouhodobě. A pac na to!

haf_haf_ii