Hornbach Box

Pro klienta Hornbach jsme v rámci propagace otevření nové služby – bez obslužných boxů připravili viral video určené pro sociální sítě. Cílem bylo zvýšit reaktivitu na sociálních sítích, to jsme zvládli a přeplnili o 36 %.

Od momentu zadání do nasazení na sociální sítě proběhl 1 týden.