Parker

Patnáct let spolupráce

Firemní časopis ve větších firmách je nedílnou součástí interního komunikačního mixu. Česká produkční již 15 let spolupracuje na tvorbě firemního časopisu Parker In, který využívá mezinárodní společnost Parker pro komunikaci na pobočkách Chomutov, Sadská a Klecany (Praha). Vzhledem k tomu, že značná část čtenářů časopisu Parker In pracuje ve výrobě, v průběhu své pracovní doby nemají přístup k počítačům, proto společnost Parker volila tištěnou podobu tohoto periodika.

SITUACE:

V průběhu spolupráce, kdy byl původně časopis vytvářen na klíč společností Česká produkční, jsme došli k závěru, že tvorba obsahu by měla vycházet z jednotlivých poboček společnosti Parker. Proto jsme v průběhu spolupráce přenastavili systém tak, aby každý Parker In měl co nejvyšší objem autorského obsahu přímo od zaměstnanců společnosti Praker.

Vytvořil se systém pravidelných redakčních rad, které vždy v několikatýdenním předstihu před vydáním vytvoří základní tematický koncept a vytipuje tam vhodné autory. Autorům je dán agenturní support v podobě editora, který každému jednotlivému autorovi pomůže s formulací článků tak, aby nebyl příliš zatěžován nad rámec svých pracovních povinností. Zároveň má systém, vzhledem k dlouhodobosti spolupráce, pevná pravidla, která umožňují v redakční radě zaměnit jednotlivé osoby a přenést jejich role na jejich následovníky.

ŘEŠENÍ:

Za 15 let spolupráce již vyšlo 55 čísel časopisu Parker In, redakční radou prošlo více než 65 lidí a časopis Parker In patří mezi pilíře interní komunikace společnosti Parker v České republice.