Úřad civilního letectví

Natáčení nového dílu k seriálu edukativních videí pro kampaň Doletíš.