Úřad pro civilní letectví

BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ DOLETÍŠ?! (2008 – 2020)

Projekt Doletíš?! je dlouhodobá edukativní komunikace s cílem snížení nehodovosti v oblasti civilního letectví. Česká produkční spolupracovala na ideovém řešení této kampaně od samého počátku (2008).

Celý projekt naleznete na webových stránkách www.doletis.cz

ŘEŠENÍ:

Projekt Doletíš?! se začal formovat v roce 2008, v období počátků komunikace na sociálních sítích. Ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví společnost Česká produkční vytvořila sérii edukativních videí, které byly z počátku distribuovány prostřednictvím uzavřeného kanálu na platformě YouTube, na něž byli amatérští piloti naváděni prostřednictvím cyklických emailů distribuovaných z databáze ÚCL a LAA.

Projekt měl v počátku ve svém principu zvýšit účinnost povinného zimního školení a rozboru nehod, kterým v České republice musí piloti povinně procházet.

V průběhu času byla do distribučních kanálů doplněna facebooková stránka, a především uzavřená skupina Doletíš!?, která v současném momentě čítá více než 6.200 uživatelů a je jednou z nejsilnějších komunitních skupin v oblasti amatérského letectví v České republice.

Během trvání projektu se způsob komunikace přizpůsoboval novým trendům, vycházejícím ze změn chování ovlivněných především masivním nástupem užívání sociálních sítí. Proto jednotlivá videa z klasických školících materiálů postupně měnila formát i způsob vyprávění.

Projekt Doletíš?!, vzhledem ke své dlouhodobosti, více méně zahrnuje celý nástup a rozvoj sociálních sítí v České republice.

VÝSLEDKY:

Projekt Doletíš?! se stal ve skupině amatérských pilotů „kultovní záležitostí“ a stal se stálou výukovou pomůckou při školení pilotů.

Celkově bylo natočeno v průběhu 12 let přes 80 školících videí (některá i jinými producenty), která již nasbírala přes 1 000.000 shlédnutí, což vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je úzce fokusován na skupinu pilotů, kterých je v ČR cca 12.000, lze považovat za výrazný úspěch.

Videa můžete shlédnout na YouTubeovém kanálu : www.youtube.com/user/Doletis/videos, nebo na oficiálních stránkách projektu : www.doletis.cz

Také považujeme za velmi pozitivní výsledek fakt, že se v letech 2010 a 2011 výrazně snížila nehodovost.

Uzavřenou skupinu na facebooku Doletíš!? lze v současné době definovat jako self content skupinu, na které se podílí všichni účastníci. Denně, díky činnosti jednotlivých členů skupiny, ve skupině přibývá řádově deset příspěvků, s prokazatelným zájmem cca 70 % členů této skupiny.