Co je Google Analytics 4 (GA4) a jak se liší od původní služby Universal Analytics?

Google Analytics 4 (GA4) je nástupcem původní služby Universal Analytics pro sběr dat a analýzu návštěvnosti webových stránek. Umožňuje sledovat klíčové ukazatele, jako je oblíbenost produktů nebo doba strávená na stránkách. GA4 sbírá data na základě interakcí a chování uživatelů (události) namísto sledování jednotlivých zobrazení stránek nebo prvků (relace), což je přístup, který používá Universal Analytics (UA) pro analýzu a vyhodnocování dat. Vzhledem k odlišným metodikám nelze data shromážděná těmito nástroji snadno kombinovat, s několika výjimkami.

Google Analytics 4 (GA4) je nástupcem původní služby Universal Analytics, kterou používají miliony firem po celém světě pro sběr dat a analýzu návštěvnosti webových stránek. Umožňuje sledovat klíčové ukazatele, jako je doba, kterou na vašich stránkách strávili, a kromě samotných objednávek také třeba i zboží, které odstranili ze svého nákupního košíku před dokončením nákupu.

Oproti Universal Analytics je nástroj GA4 postaven na nové architektuře, která se zaměřuje na události (Events) namísto relací (Sessions). Události mohou mimo uskutečněných nákupů představovat například zobrazení stránek, kliknutí, pohyb či čas strávený na stránce nebo odeslání kontaktního formuláře.

Zároveň přichází s novou schopností sledovat uživatele prostřednictvím datových toků napříč zařízeními a platformami. To znamená, že můžete získat ucelený přehled o tom, jak uživatelé komunikují s vaší značkou, ať už jsou na vašich webových stránkách, v mobilní aplikaci nebo v obou. Nyní je mnohem snazší sledovat konverze, neboť vidíte celou cestu uživatele od začátku do konce bez ohledu na to, jaké zařízení nebo platformu používá.

Tyto změny umožňují GA4 shromažďovat nejenom relevantnější data než Universal Analytics, ale také vám poskytnout detailnější informace o tom, co lidé na vašem webu nebo v aplikaci dělají.

Přechod na Google Analytics 4 je nezbytným krokem, neboť služba Universal Analytics bude brzy ukončena.. GA4 přináší řadu vylepšení a nových funkcí, které mohou přinést výhody pro vaše podnikání oproti nástroji Universal Analytics.


Google Analytics 4 nezobrazují Shoptet události

Přechod z měření pomocí Universal Analytics (UA) na novou službu Google Analytics 4 (GA4) pro platformu Shoptet vám umožní lépe porozumět chování uživatelů ve vašem e-shopu.

Pokud však v administraci Shoptetu používáte např. pro reklamní kampaně Google Ads propojení s Google Tag Managerem (GTM), pak narazíte na nepříjemnost, že vaše služba GA4 nesbírá žádná data o prodeji či objednávkách kupujících (ecommerce purchase) z vašeho Shoptet obchodu.

Obdobně nenaleznete v reportech GA4 ani další konverzní události ze Shoptetu týkající se chování zákazníků jako jsou přidání zboží do košíku, výběr dopravy (add_shipping_info) či platby (add_payment_info) a další. Ani stránka Cesta uživatele k nákupu (tzv. funnel) v GA4 nebude zobrazovat žádná relevantní data.

Příčina tohoto problému spočívá v tom, že datová vrstva Shoptetu, kterou obdrží Google Tag Manager s daty o produktu a následně odesílá do GA4 ke zpracování, má odlišnou formu parametrů, než GA4 očekávají a proto nejsou schopny přijaté události tzv. spárovat s výchozími konverzemi typu zakoupené položky či tržby z nákupu.


Přizpůsobení Shoptet událostí v Google Tag Manager: Jak na to

Je tedy nutné ve stávající datové vrstvě Shoptetu identifikovat potřebné proměnné a následně správně nastavit zasílání těchto ecommerce informací do GA4 pomocí Google Tag Manageru. To zahrnuje vytvoření nových, přesně definovaných událostí v GTM, jako jsou kliknutí v Shoptetu na produkt či vložení do košíku.

Takto přizpůsobené definice ecommerce událostí na úrovni existující datové vrstvy Shoptetu typu page_view, add_to_cart, begin_checkout, purchase, remove_from_cart, select_item, view_cart, view_item a view_item_list už následně dokáže Google Tag Manager odeslat do GA4 spolu s rozšířenými ecommerce daty, jako jsou cena, počet kusů, název produktu, ID a další, ve formátu, který očekávají a s nímž dokáží bezproblémově pracovat.


Optimalizace datové vrstvy Shoptetu pro zobrazování dat v GA4 funnelu

Ve výchozím nastavení není GA4 funnel schopen zobrazovat data o prodeji z platformy Shoptet kvůli nesprávně nastavené datové vrstvě. Je tedy důležité provést optimalizaci datové vrstvy Shoptetu k zajištění správného toku dat do GA4 funnelu. Tím budete moci sledovat kompletní nákupní proces a analyzovat jednotlivé kroky s cílem optimalizovat výkon svého online obchodu

Pokud tedy máte problém se shromažďováním dat ze Shoptetu do Google Analytics 4, neváhejte a obraťte se na nás.