Facebook at work

Facebook je připraven příští měsíc spustit „Facebook at Work“

Již v listopadu 2014, Facebook oznámil, že pracuje na novém projektu předběžně s názvem „Facebook at Work“. Je to přesně jak to zní, „Facebook at Work“ je profesní verze Facebooku, s uzavřenými, privátními sítěmi pro přenos informací v rámci podnikání.

Hlavní myšlenkou platformy je: proč používat Slack, Yammer, nebo jiná podniková řešení pro sdílení informací a podporu spolupráce ve firmě, když tato řešení vyžadují náročnou přípravu a školení zaměstnanců. A proč nepoužít Facebook, který všichni dobře znají a běžně používají?
Systém je pro Facebook velká příležitost, a mohl by mu přinést jak ekonomicky zisk, tak výrazné posílení ve vnímání značky.
Důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit v souvislosti s Facebook at Work, ale i sociálními sítěmi obecně, je že Facebook at Work existuje odděleně od osobního Facebooku. Je to samostatná aplikace a samostatná platforma pro zaměstnance a diskuse spojené s prací. Firmy budou mít vlastní pracovní prostor, kde budou zaměstnanci přihlášeni k firemní komunikaci odděleně od jejich osobního prostoru. Díky tomu není opodstatněná obava, že zaměstnanci budou masivně komunikovat na osobním Facebooku v pracovní době a chovat se tak neefektivně.

Facebook at workJak můžete vidět ve výše uvedeném snímku (zveřejněné BuzzFeed), Facebook at Work vypadá přesně jako Facebook, ale jeho obsahem je jen firma a firemní komunikace – pracovní a obchodní informace přicházejí uživatelům průběžně v newsfeedu, což jim umožňuje být stále a přesně informován způsobem, na který jsou zvyklí.
Facebook at Work bude podle posledních informací vydán během několika příštích týdnů s cenovým modelem platby podle počtu uživatelů. Business Insider oznámil, že náklady by se měly pohybovat mezi $ 1 a $ 5 za uživatele měsíčně. Systém nabídne skupiny, Messenger, audio a video volání vše zahrnuto v jednom balíčku.

Facebook at Work byl od loňského ledna testován v uzavřené skupině uživatelů, mezi nimiž byl např. Royal Bank of Scotland a Heineken. Společnosti zařadily Facebook at Work jako součást svého interního systému a to jim umožnilo důkladně otestovat a pochopit výhody a slabiny systému a zároveň napomoci vyladění systému.
Vzhledem k jednoduchosti a dobré známosti, není těžké si představit, že Facebook at Work bude atraktivní pro podnikání a mohl by se rychle stát významným hráčem na trhu. Již jsme zmínili, že někteří lidé budou Facebook at Work vnímat jako zábavný systém, nikoli pracovní nástroj a některé společnosti budou váhat nad propojením byznysu s Facebookem až do doby, než se přesvědčí, že Facebook at Work není jen rozšířením privátního Facebooku. Stejně tak někteří uživatelé budou mít obavu ze ztráty soukromí při firemním použití.

Pokud systém překoná počáteční vnímání a přesvědčí, že je jasný předěl mezi „Facebook“ a „Facebook at Work“, může se projekt ukázat jako velké vítězství Zuck a spol. A podle TechCrunch, může start Facebook at Work připravit o zákazníky Microsoft scraps the Yammer Enterprise.

fb at work